Samstag, 14. Mai 2011

نامه جمعی از وبلاگ نویسان سبز خطاب به مبارزان سوری


موج برخاسته از سرکشی مردمان از زیر یوغ بندگی ظالمان، با گذر از ایران و تونس و مصر و لیبی و یمن و بحرین، امروز قدرتمندتر و عظیمتر، به کاخ حاکمان سوریه رسیده است. گویی که این موج سرکش سر ایستادن ندارد و مشعل آزادیخواهی دست به دست گشته و اینک بر فراز دستان شما مردمان سوریه قرار گرفته است. مشتان گره کرده و اراده با شکوهتان و پایداری سرسختانه تان به رغم شدت سرکوبها و خونریزیهای دستگاه فاسد و سرکوبگر حاکمان سوری، تحسین ایرانیان و جهانیان را برانگیخته است.
آزادیخواهان ایران نیز که خود ذیل لوای پرچم سبز مبارزه، به فردای آزادی چشم امید بسته اند، از روز نخست کنجکاوانه و مشتاقانه مبارزه شما مردم سوریه را دنبال می کنند و پیروزی تان را به آرزو نشسته اند و خود را در خشمها و هیجانها و امیدهایتان شریک می دانند. دریغ که آن سوی میدان، حاکمانی نشسته اند که قلب های مرعوبشان مانع از درک حماسه حضور مردم می شود و از هراس فرو ریختن بنای استبدادشان حکم به خونریزی می دهند و بر موج خروشان مردم شمشیر می کشند و نمی دانند که موجهای بلندتر که از پی می آیند به مراتب ویرانگرترند.
برای هر ملت، روزی فرا می رسد که شرافت و سربلندی خویش را در بوته آزمایش می بیند و برای پاسداری از آن ناگزیر به قیام می شود. حماسه ای که شما مردم سوریه به تصویر کشیده اید حماسه ای آشنا برای ما مردم ایران است. در هر خبری که از زیر شدیدترین فشارها و سانسورها به دست ما می رسد و در هر فیلمی که از آماج رگبار مسلسلهای نظامیان سوری به تصویر کشیده می شود، داستان مبارزه خود را می بینیم. همین همداستانی است که جنبش های آزادیخواهی منطقه را در کنار هم می نشاند و جباران و حاکمان سرکوبگر را در جبهه مشترک قرار می دهد. حاکمان همدست منطقه، امروز در سرکوب مردم منافع مشترک پیدا کرده اند و در جنایت، یکدیگر را همراهی می کنند. یکی دستگاه تبلیغ و دیپلماسی اش را مامور می کند که قتل شهروندان مبارز را مشروع جلوه دهد و آزادیخواهان را به عنوان فتنه گران و آشوبگران جلوه دهد و دیگری لشکر سرکوبش را به همراهی در جنایات گسیل می دارد؛ یکی لشکر سرکوب به بحرین می فرستد و دیگری جوخه های امنیتی اش را به سوریه. اوج این نمایش های فریبکارانه آنجاست که مدعیان رهبری مسلمین جهان از تریبون نماز جمعه تهران برای مردم مصر خطبه می خوانند و برای مردم فلسطین جامه می درند و در همان حال کشتار سوریان را مشروع اعلام می دارند. این ادامه همان توهم مالیخولیایی است که اجازه می دهد بر مسند خداوندگاری تکیه زنند و بدین سان بی محابا درباره جان افراد به قضاوت بنشیند و یکی را شهید بخوانند و دیگری را فتنه گر. از همین روست که امروز سیاهی چهره شان هویدا شده و تایید جنایتهای شرکای سیاسی و همدستی شان با ظالمان منطقه، طشت رسوایی شان را بر زمین انداخته است.
تحولات اخیر منطقه حداقل حسنش این بوده که پرده از چهره نفاق آلود حکومت هایی که پشت دفاع از فلسطینیان و مخالفت با اسراییل پنهان شده اند و مسایل اعراب فلسطین را در هیاهوی تبلیغاتی وجه المصالح اهداف شوم خود کرده اند تا مشروعیتی کاذب برای خود و حکومت نامشروعشان ایجاد کنند برداشته است. مگر می توان همزمان هم مدعی دفاع از حقوق ملت فلسطین بود و هم به کشتار مردمان کشور خود دست زد؟ مگر می توان با موضوع حقوق بشر با استاندارد های دوگانه برخورد کرد و آدم کشی در فلسطین را محکوم کرد اما کشتار در کشور تحت حکومت خود و یا در کشورهای مشترک المنافع را جایز برشمرد؟ این ترفند دروغین حکومت های خودکامه کشورهای عربی از یک سو و هیاهوی تبلیغاتی حکومت مستبد ایران برای بهره برداری سیاسی از اوضاع آشفته فلسطینیان از سوی دیگر، قطعا از این پس نمی تواند موجبات فریب مردم منطقه را فراهم آورد.
سوای عملکرد غیرقابل دفاع حکومت نامشروع و کودتایی ایران، ریخته شدن خون مبارزان سوری، براستی به جان آزادیخواهان ایرانی ناگوار آمده است. ایمان داریم که به مدد پایداری مردمان ، بیرق ظلم برچیده خواهد شد و کاخ لرزان استبداد در برابر شکوه حضور مردم فروخواهد ریخت. خون آزادیخواهان سوری، فرش قرمزی خواهد شد برای قدوم مبارک آزادی . این سان که شما ملت سوریه پرچم مبارزه را با صلابت در دست گرفته اید، و اینچنین پرغرور در اهتزازش پایمردی می کنید، دیر نباشد که بیرق پیروزی را بر قله سعادت برافرازید. بدانید و آگاه باشید که در این راه آرزو و دعای خیر آزادیخواهان جنبش سبز ایران، بدرقه راهتان خواهد بود.
جمعی از وبلاگ نویسان سبز

· آخرین لیست وبلاگ های امضا کننده را از http://spinooza.blogspot.com/ دنبال نمایید.
· در صورت تمایل به امضا نمودن این نامه و اضافه شدن به این لیست، پس از انتشار این مطلب در وبلاگ خود، آدرس لینک مربوطه را به آدرس spinooza56@gmail.com ایمیل نمایید.

Freitag, 25. Februar 2011

میگم این پسر قذافی هم تو آدم کشی و دروغگویی چیزی از مجتبی سید علی کم نداره ها ، فقط این حرف میزنه، اما اون هنوز زبون باز نکرده

همین

من الان به عنوان یک ایرانی خارج از کشور چی کار باید بکنم؟

من الان نمیدونم باید چی کار کنم، خبر رسانی بکنم میگن چرا خودت نشستی اونور دنیا و مردم رو به راهپیمایی دعوت میکنی، اگه راست میگی خودت پاشو بیا، خبر نرسونم، میگن چرا نشستی و نگاه میکنی، حد اقل یک خبری برسون به مردم. من واقعن نمیدونم دیگه کدوم کارم درسته. آخه چطور میشه که بعضی ها از ما انتظار دارن یا دهنمونو ببندیم و هیچی نگیم یا اینکه اگه خیلی نترسیم پاشیم خودمون بیایم تو خیابون و کشته بشیم.
بد نیست که یک چیزی رو فراموش نکنیم و اونم اینکه: نبودن در ایران به این معنی نیست که ایران را فراموش کردیم و تشویق مردم به اعتراض هم به معنی درخواست برای کشته شدن برای ما خارجی نشینان نیست. هدف فقط و فقط آزادیست. تا وقتی ایران آزاد نیست، ایرانی آزاد نیست، چه داخل، چه خارج. به امید آن روز.

Sonntag, 20. Februar 2011

تماس تلفنی موسوی از زندان خانگی


به نقل از فیس بوک میر حسین موسوی :

در حالیکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می برند بستگان و نزدیکان این دو رهبر جنبش سبز از روحیه عالی و مقاوم آنها خبر میدهند.به گفته نزدیکان نخست وزیر زمان جنگ، آقای موسوی دیروز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته و از سلامت جسمانی خود و خانم رهنورد خبر داده است.ا

آقای موسوی در این تماس تلفنی گفته است که او و خانم رهنورد همچنان در منزل خود به سر می برند و شایعات مربوط به بازداشت و انتقال شان به محلی نامعلوم را تکذیب کرده است.ا

نخست وزیر زمان جنگ بیش از این امکان صحبت نداشته و تنها به احوالپرسی بسنده کرده است.ا

آقای موسوی روز پنج شنبه نیز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی گرفته بود.ا

میرحسین موسوی در تماس تلفنی کوتاه روز پنج شنبه، خبر از عزل محافظانش داده و گفته است که نیروهای امنیتی جایگزین محافظان او شده اند و مواد غذایی و خوراک آنها را نیز نیروهای امنیتی تامین می کنند.ا

آقای موسوی گفته است که حتی روزنامه های داخل کشور نیز در اختیار او و خانم رهنورد قرار نمی گیرد.ا

به گفته نزدیکان آقای موسوی، روحیه او بسیار عالی بوده است. خانم رهنورد تاکنون تماسی با خانواده و بستگان خود نداشته است.ا

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز 25 بهمن در حصر خانگی قرار گرفتند؛ حصری که پس از انتشار پیام آقای موسوی به محاصره کامل خانه او و قطع همه راههای ارتباطی شان تبدیل شد.ا

تلفن ها و اینترنت منزل آقای موسوی قطع است و به گفته نزدیکان آقای موسوی پس ازقطع تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تماس تلفنی کوتاه دیروز و همچنین تماس تلفنی روز پنج شنبه، تاکنون تنها تماس آنها با خارج از منزلشان بوده است.ا

نزدیکان آقای موسوی همچنین به "روز" گفته اند که طی روزهای گذشته بارها دختران نخست وزیر زمان جنگ برای دیدار با پدر و مادرشان مراجعه کرده اما تاکنون موفق به دیدار با آنها نشده اند.ا

خانه نخست وزیر زمان جنگ، زندان شد

وب سایت کلمه گزارش داده است که "خانه‌ موسوی و رهنورد را به زندانی با دیوارهای بلند آهنی برای آنها تبدیل می‌کنند".ا

براساس این گزارش که به نقل از شاهدان عینی، برخی کارمندان نهاد ریاست جمهوری و پزشکان و بیماران بیمارستان شهید شوریده منتشرشده "ماموران حکومتی مشغول احداث یک دیوار بزرگ آهنی در معبر ورودی خانه‌ میرحسین موسوی هستند".ا

بیمارستان شهید شوریده در نزدیکی کوچه ای قرار دارد که منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در آن واقع است.ا

منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در کوچه اختر واقع در خیابان پاستور است که به دلیل واقع شدن بسیاری از مراکز حساس حکومتی در ان، یک منطقه امنیتی محسوب می شود.ا

کلمه نوشته است: "پس از قطع تمامی راه‌های ارتباطی موسوی و رهنورد، از جمله تلفن‌های ثابت و همراه و اینترنت، اکنون با ایجاد دیوار آهنی در اطراف خانه‌ موسوی، حصر آنها وارد مرحله جدیدتری شده است و معلوم نیست مقامات قضایی و امنیتی در روزهای آینده چه برنامه‌ای برای میرحسین و همسرش در دست اجرا دارند".ا

براساس این گزارش محل محافظان موسوی که در کنار منزل مسکونی ایشان قرار دارد، اکنون توسط نیروهای جدید امنیتی که مشخص نیست وابسته به کدام نهاد هستند، اشغال شده است. تمامی محافظان موسوی از محافظت عزل شده‌اند و معلوم نیست کجا هستند. کیوسک نگهبانی که از سالها قبل در ابتدای کوچه قرار دارد و معمولا یک نگهبان در آن بود، در حال حاضر خالی است و نگهبانی که به طور معمول سر کوچه بود، دیگر در آنجا حضور ندارد.ا

ابتدای کوچه‌ بن‌بست اختر در خیابان پاستور که منزل میرحسین موسوی در آن واقع است، همچنان با یک اتومبیل ون مسدود است، به طوری که دو طرف ون با دیوار و کیوسک نگهبانی در تماس است و هیچ‌کس نمی‌تواند از کنار آن رد شود. وب سایت کلمه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که این اتومبیل ون، سرنشینانی دارد که صورت خود را با ماسک‌های مخصوص آلودگی هوا پوشانده‌اند و اگر کسی به سر کوچه‌ی اختر مراجعه کند، به سرعت چند نفر از آن پیاده می‌شوند و فرد را مورد بازجویی قرار می‌دهند. شیشه‌های این ون کاملا سیاه است و درون آن اصلا دیده نمی‌شود.ا

احداث دیوار آهنین در معبر ورودی منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یک روز پس از آن صورت گرفت که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از روحانیون طرفدار محمود احمدی نژاد در خطبه های نماز جمعه تهران خواستار مسدود شدن در خانه رهبران جنبش سبز، قطع تلفن و اینترنت و زندانی شدن آنها در خانه هایشان شده بود.ا

او گفته بود: کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.ا

امری که اعتراض علی مطهری، نماینده محافظه کار مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت الله مطهری را در پی داشت. آقای مطهری خواسته احمد جنتی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز پیش از محاکمه آنها را غیرقانونی خوانده و خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد شده است.ا

سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی، به نقل از مطهری نوشته است که محمود احمدی نژاد به خاطر زمینه سازی فتنه در جریان مبازرات انتخاباتی باید محاکمه شود.ا

همزمان روز گذشته وب سایت 598 که متعلق به محافظه کاران تندرو است در خبری از سفر رئیس قوه قضائیه به قم برای رایزنی با مراجع و جلب نظر آنها برای بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد؛ خبریکه پس از ساعتی از روی این وب سایت حذف شد.ا

در عین حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز پنج شنبه در همایش قضات دادگستری گفته است که «ما راه را بر اطلاع پراکنی سران فتنه خواهیم بست و اجازه نمی دهیم بیش از این از تحمل نظام اسلامی سو استفاده کنند.»ا

سخنان لاریجانی از سوی ناظران در راستای خواسته احمد جنتی و قطع ارتباط کامل سران جنبش سبز با مردم ارزیابی شده است.ا

افزایش فشارها و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از آن صورت گرفت که این دو مخالف دولت محمود احمدی نژاد در نامه ای به وزارت کشور خواستار مجوز برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن شدند. مجوز داده نشد اما رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفتند و مردم به خیابان ها آمده و شعار دادند که بعد از مبارک و بن علی، نوبت سید علی است که برود.ا

حکومت سرنگون شده

همزمان با بالا گرفتن فشارها از سوی طرفداران محمود احمدی نژاد برای محاکمه سران جنبش سبز، مهدی کروبی آمادگی خود را برای محاکمه در یک دادگاه علنی اعلام کرد.ا

به گفته مجتبی واحدی، کروبی خطاب به سران حکومت گفته است: اگر غیرت و شجاعت دارید لااقل مانند حکومت شاه رفتار کنید که ا گر مبارزانی مانند طالقانی، گلسرخی، بخارایی و دهها مبارز با اندیشه های متفاوت به بند می کشید اجازه انتشار محاکمات آنها در رسانه ها را می داد.ا

سحام نیوز از آقای واحدی به عنوان مشاور کروبی یاد کرده و به نقل از او نوشته است:آقای کروبی از برخی شیرهای کاغذی حکومتی خواست اگر شجاعت وغیرت دارند او را به صورت علنی محاکمه کنند تا او در یک دادگاه علنی نشان دهد براندازان اصلی چه کسانی هستند.ا

براساس همین گزارش آقای کروبی معتقد است که بر اندازی قبلا توسط بخش هایی از حاکمیت انجام شده و آنچه امروز در کشور جاکم است نه جمهوری است ونه اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی توسط میراث خواران حکومتی، سر نگون شده است.

او همچنین از همسایگان خود که مدتهاست به دلیل تجمع لباس شخصی ها مورد آزار واذیت شبانه قرار می گیرند عذرخواهی کرده است.ا

روز گذشته نیز همسایگان آقای کروبی در نامه ای اعتراض آمیز به وزارت کشور اعلام کرده اند که طی شب های گذشته شاهد رکیک ترین الفاظ ناموسی از سوی عده ای که خود را سربازان ولایت می نامند بوده اند.ا

همسایگان آقای کروبی در این نامه که در وب سایت سحام نیوز منتشر شده از وزیر کشور خواسته اند "دستور برخورد با این تجمعات غیر قانونی را صادر فرمایید و اگر برخی از مسئولان صلاح را بر ادامه آن می‌دانند، حداقل دستور دهید ساعات تجمع را به روز و یا اوایل شب انتقال دهند و از به کارگیری الفاظ ناموسی پرهیز کنند و از آوردن زنان معلوم الحال در این منطقه مسکونی خودداری نمایند".ا

آنها همچنین نوشته اند: از همه بد‌تر حضور چند زن با ظاهری زننده در پوشش اسلامی به عنوان شارژر و موتور محرکه لباس شخصی‌های حاضر است که چهره منطقه را به شدت خراب کرده است. تردد افرادی که بعد از پایان مراسم و برای برقرای ارتباط با زنان حاضر در سه بامداد به این منطقه می‌آیند، موجب ناراحتی مضاعف ساکنین این منطقه شده است.ا

طی روزهای گذشته نیروهای لباس شخصی و بسیجی بارها در مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواهان اعدام او و میرحسین موسوی شده اند.ا

رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد تاکنون در باره این اتفاقات موضعی علنی نگرفته اند.ا

گزارش: فرشته قاضی

منبع: روز

"اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه."

.کاش الان ایران بودم. خدا به همراهتون دوستان. همین

Mittwoch, 16. Februar 2011

قانع ژاله، برادر صانع ژاله بازداشت شد.


هشدار امنیتی بسیار مهم (2) برای کاربران فیس بوک

اگر برای امنیت خودتان و دوستانتان اهمیت قائل هستید، این متن را در اختیار دیگران قرار دهید. نام نویسنده مهم نیست. آن را کپی کنید و در وبلاگتان یا صفحه خودتان انتشار دهید و یا برای دوستانتان ایمیل کنید. احتمالا ارزش دارد اگر چند دقیقه ای برای این موضوع زمان صرف کنید.

چند روز پیش توضیحاتی در مورد دسترسی اپلیکیشن های فیس بوک نوشتم:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=125929657480769&id=689813182

نکته ای بسیار مهم تر از موضوع پیشین وجود دارد که می بایست به آن دقت کرد:

ممکن است شما حواستان بوده باشد و موارد امنیتی را رعایت کرده باشید؛ ولی یکی از دوستانتان اشتباه کرده باشد و به یک اپلیکیشن دسترسی داده باشد و آن اپلیکیشن از طریق آن دوستتان، به اطلاعات خصوصی شما دسترسی پیدا کند.

حالا چطور باید جلوی این موضوع را گرفت؟

به مسیر زیر بروید:

در بالای صفحه فیس بوک، روی

Account

کلیک کنید تا منوی آن باز شود. سپس روی گزینه

Privacy Settings

کلیک کنید. در صفحه باز شده، زیر بخش

Apps and Websites،

روی

Edit your settings

کلیک کنید.

حال مقابل گزینه

Info accessible through your friends

روی دکمه

Edit Settings

کلیک کنید.

لیست باز شده، موارد و اطلاعاتی را نشان می دهد که از طریق دوستانتان می تواند در اختیار اپلیکیشن ها و دیگران قرار گیرد.

توصیه می کنم همه تیک ها را بردارید و تنظیمات را ذخیره کنید.

با این کار دیگر کسی نمی تواند از طریق دوستانتان به اطلاعات شما دسترسی پیدا کند.

اگر برای امنیت خودتان و دوستانتان اهمیت قائل هستید، این متن را در اختیار دیگران قرار دهید. نام نویسنده مهم نیست. آن را کپی کنید و در وبلاگتان یا صفحه خودتان انتشار دهید و یا برای دوستانتان ایمیل کنید. احتمالا ارزش دارد اگر چند دقیقه ای برای این موضوع زمان صرف کنید. هشدار پیشین را هم فراموش نکنید:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=125929657480769&id=689813182

پیروز باشید و پایدار

و تا به زودی